SAŽETAK
PROJEKTA

Europska agencija za posebne potrebe i uključivo obrazovanje navodi: “Konačna vizija sustava uključivog obrazovanja je osigurati da za sve učenike, bez obzira na njihovu dob, budu osigurane smislene i visokokvalitetne obrazovne mogućnosti u lokalnoj zajednici, uz bok prijatelja i vršnjaka odnosno kolega.” (Europska agencija, 2015., str. 1) Ova izjava odnosi se na polaznike s bilo kojim oblikom poteškoća i invaliditeta. U skladu s Europskom strategijom pokreta osoba s invaliditetom 2010. – 2020., redovne škole I organizacije mladih u Europi zajedno sa stručnjacima susreću se s izazovom uključivanja rastućeg broja djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom.

UČENJE NA DALJINU (eLEARNING)

eLearning platforma (IO3) sastojat će se od vježbi za učenje na daljinu, alata za samoprocjenu… To će ujedno biti i virtualna zajednica “Open up stručnjaka”. Platforma služi kao služba podrške svim formalnim I neformalnim stručnjacima s područja obrazovanja te svim ostalima koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom.